UNIKO u ponudi ima sledeće vrste reklamnih panoa:

Postavljeni na trotoare ili zelene površine benzinskih pumpi
Osvetljeni
Efekat filmskog platna
Ram: crvene boje

Priprema za štampu:
4x3m, slika u fotošopu u CMYK-u, snimljena kao EPS /JPEG max quality/ rezolucija od 300 dpi. Dimenzije plakata su 1:10 /priprema 40x30cm/.
Štampa: ink jet

Postavljeni na trotoare ili zelene površine benzinskih pumpi
Osvetljeni
Efekat filmskog platna
Ram: crvene boje

Priprema za štampu:
8x3m, slika u fotošopu u CMYK-u, snimljena kao EPS /JPEG max quality/ rezolucija od 300 dpi. Dimenzije plakata su 1:10 /priprema 82x30cm/.
Štampa: ink jet


Postavljeni na trotoare ili zelene površine benzinskih pumpi
Osvetljeni
Efekat filmskog platna
Ram: crvene boje

Priprema za štampu:
12x3m, slika u fotošopu u CMYK-u, snimljena kao EPS /JPEG max quality/. Dimenzije plakata su 1:10 /priprema 122x30cm/.
Štampa: ink jet

Postavljeni na trotoare ili zelene površine benzinskih pumpi
Osvetljeni
Efekat filmskog platna
Ram: crvene boje

Priprema za štampu:
12x5m: slika u fotošopu u CMYK-u, snimljena kao EPS /JPEG max quality/ rezolucija od 150 dpi. Dimenzije plakata su 1:10 /priprema 1,2x0,5m/.
Štampa: ink jet

Postavljeni na trotoare ili zelene površine benzinskih pumpi
Osvetljeni
Efekat filmskog platna
Ram: crvene boje

Priprema za štampu:

24x3m, slika u fotošopu u CMYK-u, snimljena kao EPS /JPEG max quality/i. Dimenzije plakata su 1:10 /priprema 242x30cm/.
Štampa: ink jet


Postavljeni na trotoare ili zelene površine benzinskih pumpi
Prosvetljeni
Efekat filmskog platna
Ram: crvene boje

Priprema za štampu:

113x165 cm, slika u fotošopu u CMYK-u, snimljena kao EPS /JPEG max quality/. Dimenzije plakata su 1:1, rezolucija 150 dpi /priprema 113x165cm/.
Štampa: ofset


 

 

 

download 205 kb


download -ZIP 10mb

Web prezentacije NIS-a:

NIS a.d.
Naftagas
Rafinerija Pančevo
Rafinerija Novi Sad
Naftagas promet